pelitup muka

untuk asnaf

Pada 1 Ogos 2020 kerajaan telah mewajibkan pemakaian pelitup muka kepada semua rakyat Malaysia. Pun begitu YEZP juga cakna dengan keluhan demi keluhan khususnya mereka yang tidak berkemampuan untuk membeli pelitup muka ini dan terpaksa mengitar semula pemakaiannya. Apatah lagi dalam kalangan keluarga asnaf, murid sekolah dan mereka yang kurang berkemampuan.

Kisah pelitup muka dikitar semula, malah ada yang berkongsi dengan adik beradik yang lain. Lebih sadis mengutip semula buangan orang lain . Kisah ini semakin hari semakin didengari

Prihatin dengan situasi ini YEZP ingin menarik perhatian dan timbang rasa orang ramai agar memberi sumbangan dalam projek edaran pelitupĀ  muka boleh dicuci dan diguna semula kepada golongan yang memerlukan.

ms_MYMS