Latar Belakang Yayasan EZ Prihatin

Penubuhan Yayasan EZ Prihatin

Bagaimana Yayasan EZ Prihatin ditubuhkan?

Yayasan EZ Prihatin merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada Ogos 2019 dan komited untuk menjadi ‘Sahabat Asnaf’ di segenap pelusuk dunia tidak mengira latar belakang, keturunan, kaum dan juga fahaman politik.
Sejarah penubuhan Yayasan ini bermula dengan usaha yang dilaksanakan Syarikat EZ Qurban SDN BHD, iaitu syarikat yang mengkhususkan perkhidmatan perlaksanaan Ibadah Korban dan Akikah serta perkhidmatan sampingan yang lain seperti Fidyah, Derma dan Wakaf. 
Selepas mencapai kejayaan demi kejayaan, EZ Qurban terus mengorak lagi satu langkah dalam usaha untuk memperkasakan dan memperluaskan misi-misi bantuan kepada golongan memerlukan menerusi penubuhan Yayasan EZ Prihatin.

Kami Prihatin

Yayasan EZ Prihatin beriltizam untuk menjadi sahabat asnaf dalam membantu asnaf-asnaf menjalani kehidupan yang lebih baik melalui program penyaluran bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pembangunan ekonomi keluarga asnaf. Fokus kami bukan hanya pada bantuan “one-off” sahaja tetapi meliputi pembangunan ekonomi dan pendidikan asnaf bagi membolehkan para asnaf memperbaiki kehidupan masa hadapan.

Asnaf Sasaran

  • Anak Yatim dan Ibu Tunggal
  • Saudara Baru atau Muallaf
  • Fakir Miskin

rakan Strategik

Yayasan EZ Prihatin juga bekerjasama dengan beberapa agensi, NGO dan badan pertubuhan iaitu:

ms_MYMS