KENALI KAMI   

Latar Belakang Yayasan EZ Prihatin

Bagaimana Yayasan EZ Prihatin ditubuhkan?

Yayasan EZ Prihatin merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pada 12 Ogos 2019 bertujuan menjadi sebuah institusi kebajikan yang memfokuskan membantu kelangsungan dan memperbaiki taraf hidup golongan fakir miskin, ibu tunggal dan mualaf di Malaysia mahupun di luar negara.

Sejarah penubuhan Yayasan ini bermula dengan usaha yang dilaksanakan Syarikat EZ Qurban SDN BHD, iaitu syarikat yang mengkhususkan perkhidmatan perlaksanaan Ibadah Korban dan Akikah serta perkhidmatan sampingan yang lain seperti Fidyah, Derma dan Wakaf. 

Selepas mencapai kejayaan demi kejayaan, EZ Qurban terus mengorak lagi satu langkah dalam usaha untuk memperkasakan dan memperluaskan misi-misi bantuan kepada golongan memerlukan menerusi penubuhan Yayasan EZ Prihatin.

Yayasan EZ Prihatin juga turut mendapatkan pendaftaran di bawah Jabatan Perdana Menteri melalui Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang dengan nombor pendaftaran PPAB-39/2019.

Visi

Komited untuk menjadi Sahabat Asnaf disegenap pelosok dunia tidak mengira latar belakang, keturunan, kaum dan fahaman politik.

Misi

Berperanan untuk menjadi medium penyaluran bantuan kepada golongan sasaran demi mencapai objektif penubuhan.

Teras

Yayasan EZ Prihatin bersandarkan 6 teras utama yang berdasarkan dan menyokong pembangunan untuk tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan.

1. Kit Makanan

“Zero Hunger” merupakan teras utama projek kebajikan yang dijalankan oleh Yayasan EZ Prihatin. Di bawah teras ini, terdapat beberapa sub-projek yang dijalankan, antaranya ialah i) Sumbangan Barang Basah untuk Anak Yatim, ii) Sumbangan Barang Basah untuk Warga Tua, iii) Kotak Kita Kongsi, Kita Kongsi Mahasiswa, iv) Kita Kongsi Ramadan, vi) Kita Kongsi Aidilfitri, dan vii) Kita Kongsi Korban.

2. Kit Kesihatan

“Good Health & Well-being” ialah projek kebajikan yang digerakkan oleh tim Yayasan EZ Prihatin merangkumi isu yang melibatkan kesihatan. Bentuk bantuan yang disalurkan melalui teras ini ialah Infaq Peralatan Kesihatan, Bantuan Tabung Kutipan Dana Perbelanjaan Kesihatan dan sebagainya.

3. Pendidikan Berkualiti

“Quality Education” secara amnya adalah projek-projek yang dikategorikan sebagai wakaf. Yayasan EZ Prihatin melancarkan beberapa program pendidikan seperti Pembinaan Semula Masjid untuk Anak Tahfiz, Infaq Pembangunan dan Baik Pulih Surau Pedalaman, Infaq Al-Quran, Tajaan Awal Persekolahan, dan juga Tabung Kutipan Dana Perbelanjaan Persekolahan.

4. Sumber Air Bersih

“Clean Water & Sanitation” melibatkan projek wakaf untuk membantu penduduk di dalam mahupun di luar negara yang mengalami masalah bekalan air bersih.

5. Pertumbuhan Ekonomi

“Decent Work & Economical Growth” merangkumi projek yang dijalankan sebagai inisiatif membantu pembangunan ekonomi golongan asnaf serta mereka yang memerlukan agar dapat bersama keluar dari kepompong kemiskinan bandar dan memajukan diri mereka. 

6. Perubahan Iklim

“Climate Action” merupakan projek yang melibatkan sumbangan dan bantuan yang dijalankan untuk mangsa-mangsa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, musim sejuk dan sebagainya.

Kita Prihatin

Yayasan EZ Prihatin beriltizam untuk menjadi sahabat asnaf dalam membantu asnaf-asnaf menjalani kehidupan yang lebih baik melalui program penyaluran bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pembangunan ekonomi keluarga asnaf. Fokus tim yayasan bukan sahaja hanya pada bantuan “one-off” sahaja tetapi meliputi pembangunan ekonomi dan pendidikan asnaf bagi membolehkan para asnaf memperbaiki kehidupan masa hadapan.

Sasaran

  • Asnaf (Fakir, Miskin, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnus Sabil)
  • Anak-anak Yatim
  • Warga Tua
  • Ibu Tunggal
  • Mangsa Bencana

Rakan Strategik

Yayasan EZ Prihatin juga bekerjasama dengan beberapa agensi, NGO dan badan pertubuhan iaitu:

NGO:

Rakan NGO latest

Agensi:

ms_MYMS