yayasanezprihatin

Pencapaian Semasa

Hasil kutipan sumbangan sepanjang 2022, membolehkan Yayasan EZ Prihatin:

RM1.5 Juta

Jumlah sumbangan agihan sempena Ramadan 2022

10,000+

Buah keluarga yang menerima bantuan Keperluan Asas

500+

Pesakit yang menerima bantuan Alat Kesihatan

8

Buah Rumah Anak Yatim yang menerima barang basah setiap bulan

Yayasan EZ Prihatin

(YEZP) merupakan sebuah organisasi yang berdaftar dibawah Bahagian Hal Ehwal Undng-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019. YEZP komited untuk menjadi ‘Sahabat Asnaf’ disegenap pelusuk dunia tidak mengira latar belakang, keturunan, kaum dan fahaman politik melalui kerja-kerja kebajikan.

Rakan Media