SLOT INFAQ PUSAT JAHITAN ASNAF

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barangsiapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad.” [Hadis Riwayat Bukhari & Muslim]

RM4,702
raised
50
donations
RM50,000
goal

SATU BAHAGIAN SLOT INFAQ BERNILAI RM50

RM
Untuk teruskan infaq anda, mohon dibacakan sekali akad infaq seperti di bawah:
"Saya dengan ini berinfaq sebanyak (jumlah wang yang diinfaqkan) atas nama (niat infaq atas nama siapa) kepada apa-apa sahaja yang membawa kebaikan kepada Pusat Jahitan Asnaf yang dikelola oleh Yayasan EZ Prihatin”
Personal Info

Donation Total: RM100