OBJEKTIF YEZP   

Gerak Usaha Yayasan EZ Prihatin

Bagaimana Yayasan EZ Prihatin Bergerak?

Yayasan EZ Prihatin ditubuhkan dengan objektif yang sama dengan pertubuhan amal lain tetapi YEZP beriltizam untuk menjadi ‘Sahabat Asnaf’ dalam membantu asnaf-asnaf menjalani kehidupan yang lebih baik melalui program penyaluran bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pembangunan ekonomi keluarga asnaf. YEZP komited dalam peranan membentuk ‘Sahabat Asnaf’ segenap pelusuk dunia tanpa mengira latar belakang, keturunan, kaum dan juga fahaman politik. 

Dengan visi ke arah penyantunan sebanyak 1 juta keluarga asnaf, penubuhan Yayasan adalah bukan bertujuan untuk mengambil alih peranan yang dimainkan pihak kerajaan tetapi untuk saling melengkapi agar golongan asnaf dan fakir miskin dapat menjalani kehidupan asas sehari-hari yang lebih baik dan sempurna. 

Selaras usaha murni penubuhannya, misi YEZP adalah untuk menyalurkan bantuan kepada golongan asnaf dalam pelbagai aspek khususnya kepada golongan asnaf yang terpinggir melalui prinsip ‘Kebajikan Tanpa Sempadan’.

Prinsip Yayasan EZ Prihatin

Kearah Mencapai Sifar Lapar

Semua orang berhak untuk menjamah makanan seperti kita semua. Mustahil andainya kita hanya membiarkan mereka dalam kelaparan.

Pembangunan Ekonomi Keluarga Asnaf

Kemiskinan bukanlah suatu fitrah yang tidak boleh diubah. Mereka yang serba kekurangan bukan sahaja memerlukan bantuan dalam bentuk kewangan semata namun juga dari segi rohani dan spiritual.

Pendidikan Anak Asnaf

Ilmu bukanlah semata-mata soal kerjaya, tetapi soal kehidupan. Berilmu bukanlah untuk kaya, tetapi untuk membentuk peribadi beradab dan berakhlak mulia.

Kongsi Rezeki Bersama Anak Yatim

“Orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini (Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dua jari Baginda SAW di syurga).”

-HR Muslim

Infaq Baik Pulih Surau Pedalaman

“Siapa yang membangunkan satu masjid untuk Allah swt, maka Allah swt akan membangunkan untuknya satu rumah di syurga”

-Muttafaq ‘alaih