sedekah

Kenapa Kena Sedekah? 4 Kelebihan Sedekah yang Anda Kena Tahu

sedekah

Sedekah Tanda Syukur Kepada Allah SWT

Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai teladan bagi manusia. Sepanjang hidupnya, Baginda menunjukkan kepada kita kepentingan sedek@h dengan memberikan apa sahaja yang Baginda miliki sebagai sedek@h dan menyimpan daripada hartanya untuk diri Baginda sendiri. Kita umat Islam juga digalakkan dan diperintahkan dalam Al-Quran untuk melibatkan diri dalam bersedekah kepada fakir dan miskin.

Apa Yang Perlu Diketahui Oleh Seorang Muslim Tentang Sedekah?

Sadaqah, yang berasal dari akar bahasa Arab sadiq (kebenaran) bermaksud segala bentuk pemberian amal yang bersifat sukarela. Setiap amal soleh yang dilakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain itu adalah dianggap sebagai sedekah. Perlu diperhatikan untuk menyerlahkan bahawa sedekah adalah satu-satunya bentuk perbelanjaan, di mana kekayaan kita tidak akan pernah berkurang sekiranya kita memberi kepada orang lain.

Rasulullah SAW bersabda; “Barangsiapa yang bersedek@h dengan sebiji kurma dari hasil yang baik (yang halal) sesungguhnya Allah tidak menerima melainkan yang baik sahaja. Nescaya Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk diberikan kepada pemiliknya sebagaimana salah seorang daripada kalian memelihara anak kudanya hingga (pahala sedekahnya itu) menjadi seperti gunung.”- [HR Bukhari]

Perbezaan Antara Zakat dan Sedekah

Zakat dan sedek@h kedua-duanya merujuk kepada sedekah dalam Islam dan telah dianjurkan berkali-kali dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbeza dengan sedekah, zakat adalah pemberian wajib yang menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim yang mampu. Adalah menjadi suatu kewajipan terhadap setiap Muslim untuk bersedekah 2.5% daripada kekayaan kumulatif (terkumpul) tahunan mereka kepada orang Islam yang tergolong dalam salah satu daripada lapan kumpulan yang layak.

Sebaliknya, sedek@h adalah pemberian sukarela dan amal soleh yang dilakukan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin agar mendapat keredhaan Allah SWT. Ia adalah kewajipan rohani ke atas Muslim yang mengharapkan keredhaan Allah SWT untuk memberikan apa yang dikurniakan kepada kita. Sedek@h boleh diberikan kepada sesiapa sahaja pada bila-bila masa sepanjang tahun.

Jenis-jenis Sedekah

Sedek@h tidak terhad kepada apa-apa bentuk harta, wang, kebendaan atau amal soleh. Segala amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam kerana Allah SWT untuk memberi manfaat kepada makhluk lain juga dikira sebagai sedek@h dalam Islam.

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap Muslim wajib bersedekah. Orang ramai bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, jika seseorang tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan, apakah yang akan dia lakukan?” Baginda bersabda, “Hendaknya dia bekerja dengan tangannya dan memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan juga bersedekah (dari apa yang dia usahakan).” Orang ramai bertanya lagi, “Jika dia tidak dapat melakukan itu?” Baginda menjawab, “Kalau begitu hendaklah dia menolong orang-orang miskin yang meminta pertolongan.” Kemudian orang ramai bertanya, “Jika dia tidak dapat melakukannya?” Baginda menjawab, “Maka hendaklah dia melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran dan ini akan dikira sebagai sedekah.” [HR Al-Bukhari]

Sedek@h boleh dilakukan oleh mana-mana Muslim dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT dan berbuat baik kepada saudaranya. Untuk layak memberi sedek@h, seseorang tidak perlu kaya, tetapi cukup dengan mempunyai niat yang murni sahaja.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Senyum bersama saudaramu adalah sedek@h. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah sedek@h. Membimbing seseorang ke tempat yang tidak menyesatkan adalah sedek@h. Menghilangkan perkara yang menghalangi seperti duri dan tulang dari jalan adalah sedek@h. Menuangkan air dari tempayanmu ke dalam tempayan saudaramu adalah sedek@h. Membimbing orang yang cacat penglihatannya adalah sedek@h untukmu.” [HR Al-Bukhari] Berdoa untuk kesejahteraan seseorang juga merupakan satu bentuk sedekah. Memberi makan orang miskin, menggali telaga, membantu pendidikan orang miskin, dan juga menanam pokok yang di bawahnya boleh dijadikan sebagai tempat berteduh juga dianggap sebagai sedekah. 

Kelebihan Yang Muslim Akan Peroleh Melalui Sedekah

1) Menghapuskan Dosa

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sedek@h dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api.” [HR At-Tirmidzi]. Dengan bersedek@h, umat Islam dapat menghapuskan dosa-dosa mereka dan juga mendapat keredhaan Allah SWT.

2) Mendapat Keredhaan Allah

Dengan melazimi sedekah, Umat Islam belajar menjadi lebih dermawan. Beramal kerana Allah SWT meningkatkan keimanan kita serta mendekatkan kita kepada-Nya. Pahala sedek@h bukan sahaja untuk di dunia tetapi juga untuk akhirat. “Allah akan menghilangkan segala nikmat riba, dan akan menambahkan sedek@h, kerana sesungguhnya Dia tidak menyukai makhluk yang kufur dan berdosa.” [Al-Quran 2:276]

3) Kesaksamaan Sosial

Apabila umat Islam mula memberi sedek@h kepada fakir dan miskin, kita dapat menghulurkan tangan untuk memenuhi keperluan mereka dan mewujudkan kesaksamaan sosial. Apabila semua umat Islam mewajibkan dan memberi sedek@h yang sewajarnya pada bila-bila masa yang boleh, permasalahan kemiskinan berpotensi tinggi untuk dibendung. Rasulullah SAW bersabda; “Orang yang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta sesuap atau dua (makanan) atau sebiji atau dua kurma daripada orang, tetapi orang miskin ialah orang yang tidak cukup (wang) untuk memenuhi keperluannya dan tidak diketahui oleh orang lain keadaannya, supaya orang lain bersedek@h kepadanya, dan tidak meminta-minta kepada manusia.” [HR Al-Bukhari]

4) Perlindungan

Sedek@h berfungsi sebagai pelindung bagi kita dari kesusahan dan api neraka. Menurut hadis berikut “Peliharalah diri kamu daripada api (neraka) walaupun hanya dengan separuh biji kurma (disedekahkan); dan jika tidak mampu walaupun dengan itu, hendaklah kita sekurang-kurangnya mengucapkan perkataan yang baik.” [HR Al-Bukhari] Terbukti bahawa sedek@h itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka.

“Bersedekahlah dengan segera, kerana sesungguhnya sedek@h itu dapat menghindari bala.” [HR At-Tirmidzi] Menurut riwayat ini tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sedek@h berfungsi sebagai pelindung daripada musibah.

Kesimpulan

Islam telah mengajar setiap Muslim (kita) untuk melibatkan diri dalam memberi sedek@h tidak kira dalam apa jua bentuk yang mereka mampu. Sedekah itu tidaklah terhad kepada harta atau wang semata, tetapi sebarang amal soleh dan amal tidak mementingkan diri sendiri dilakukan kerana Allah adalah dianggap sebagai sedek@h.


Jangan lepaskan peluang bersedekah buat anak yatim dan niatkan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita.

Klik > ezy.la/tajaanakyatim

📌AKAUN: Maybank (Yayasan EZ Prihatin)

📌NO. AKAUN: 562405633644

📌RUJUKAN: “KITAKONGSI”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *